Suppleant vägrar lämna HGF

Turerna kring Hyresgästföreningen i Västerås fortsätter. Den omdiskuterade nye suppleanten vägrar lämna styrelsen trots påtryckningar från ordföranden för både lokalföreningen och för regionstyrelsen.

Som vi tidigare berättat har en av suppleanterna i den nya styrelsen ifrågasatts i samband med misskötsel av en hyresfastighet i Västerbotten.

Vid ett möte igår kväll försökte Tomas Östling, ordförande i Västeråsföreningen, och regionsordförande Börje Larsson att få den omdiskuterade suppleanten att sluta sitt uppdrag men han vägrade.

– Vi föreslog att han skulle lämna sitt uppdrag i styrelsen men han tyckte sig inte ha någon anledning till det, säger Tomas Östling.

Gårdagens möte gick inte så smidigt som planerat och nu händer inte så mycket mer i ärendet förrän i höst, tror Tomas Östling. Då går frågan upp på regionstyrelsenivå;

– Regionstyrelsen måste svara på om han har kvalifikationer att representera hyresgästerna i Västerås. Även om de kanske inte kan sparka honom så kan de åtminstone diskutera medlemskapet.

Hur besvärande är det att föra upp den här frågan till regionnivå?

– Det är alltid besvärande när man måste diskutera fötroendefrågor offentligt. Det gagnar inte hyresgästerna, säger Tomas Östling.

Den 1 september är det regionstyrelsemöte och då hoppas man att frågan avgörs på något sätt.