Kunskap om kugghjul finns i Köping

Trots fordonsindustrins kris har satsningen på ett kompetenscentrum för tillverkning av kugghjul i Köping klarat sig bra. Sedan hösten 2008 har över 300 personer utbildats och det mesta talar för att verksamheten blir kvar, säger Tom Lundholm kursansvarig för Gear Technology Centre.

– Det är ett unikt ställe. Det är konkurrerande företag typ Scania, Volvo och Arvin Meritor som gått ihop och gjort ett kuggcenter för att behålla och utveckla kompetensen hos tekniker och operatörer, säger Tom Lundholm kursansvarig för GTC och anställd hos Industrikompetens västra Mälardalen AB:

Behovet av kunskap inom området är stort och eftersom Köping har en lång tradition inom kuggteknik var det självklart att kuggcentret skulle ligga i Köping. Stor kunskap om kugg har Köpingsbon Åke Zetterberg som jobbat med kugghjul i 43 år och som nu lär ut sin kunskap till andra:

– Det är ju operatören som producerar de här kugghjulen, det är han som ser till att det blir rätt kvalitet hos ett färdigt kugghjul, säger Åke Zetterberg.

För svensk industri och för att kunna konkurrera om jobben i framtiden är det viktigt att kompetensen höjs. Allra helst när länder som Indien tar upp konkurrensen och börjar tillverka kugghjul, men där man hitintills inte riktigt klarat av att hålla kvalitén på det man gör och det är något som kuggkonsulent Åke Zetterberg har erfarenhet av:

– Första gången jag kom till Indien då körde man ett kugghjul med 40 kugg i och man hade en maskintid på 18 minuter, man tordes alltså inte köra fortare och det var bara av okunskap. Men med de verktyg och maskiner vi har idag ska det här inte ta mer än en minut säger Åke Zetterberg och fortsätter:

– Så sista gången innan jag åkte därifrån så hade vi en maskintid på 65-70 sekunder och då hade vi även reducerat verktygskostnaden sex gånger, det säger Åke Zetterberg.

Åke Zetterbergs uppdrag som konsult i Indien för drygt ett år sedan gjordes på uppdrag av ett företag från Köping som beställt kugghjul av ett företag i Indien. Det var för att förbättra kvalitén och få arbetet gjort snabbare som han reste dit. Väl medveten om att det på sikt kan få konsekvenser för industrijobben i Köping och på andra håll i landet.

Reporter Inga Korsbäck