Hjälpföreningar i upprop mot kommunen

De ideella och idéburna föreningarna i Västerås går samman och vill att staden gör ekonomiska satsningar även på det civila samhället.

De ideella och idéburna föreningarna i Västerås går samman och vill att staden gör ekonomiska satsningar även på det civila samhället. Det tycker bland andra David Sundén som är direktor för Västerås Stadsmission.

– Kommunen har ett ansvar för näringslivsutvecklingen i staden, på samma sätt tycker jag att man har ett ansvar för utvecklingen av det civila samhället, på infrastruktur och stödresurserna. Precis som man satsar på Västerås Science Park bör man satsa på civilsamhället, säger han.  

 Volontärinsatserna runtom i Västerås motsvarar drygt 5000 årsarbeten. Men i föreningarna upplever man att stödet från kommun är för dåligt. Därför har Västerås Stadsmission tillsammans med andra föreningar inom det sociala området, bland annat föreningen Maskroskraft som arbetar med barn till missbrukare, föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta, och Brottsofferjouren, utarbetat ett antal idépunkter som de menar att staden bör ta med i sin framtidsvision.

Det för att skapa en långsiktig utveckling av det civila samhället.

En av idéerna på listan är att skapa ett utvecklingscentrum för ideella och idéburna organisationer. Förebilden är en modell som testats i Örebro där kommunen gått in och satsat.

– Där finns olika typer av stödinsatser. Där finns ett par personer som kan hjälpa alla typer av föreningar med nätverksbyggande, utbildning av styrelsemedlemmar med tillgång till olika typer av arenor och politiker. Vad det nu är som man som förening behöver, säger David Sundén.

Nu hoppas han och de övriga på positiv respons från kommunen.

– Det skulle bli bra för oss alla. Ett starkt civilt samhälle är en av grundpelarna i en bra välfärdsstat, säger David Sundén, direktor för Västerås Stadsmission.