PRO-are nöjd med medicinkollar för äldre

Som vi har berättat tidigare så blir de landstingdrivna vårdcentralerna i Västmanland höst först i landet med omfattande läkemedelsgenomgångar för äldre över 75. Sven Larsson, på PRO Västmanland har varit drivande i frågan och han är nöjd att det här kommer till stånd.

I höst ska minst 90 procent av dem som kommit i kontakt med vårdcentralerna få en genomgång av sin medicinering.

- Vi har ju drivit den här frågan om patientsäkerhet och i detta ligger det här med medicinerna därför så är det ju skönt att det kommer i gång nu i alla fall, bättre sent än aldrig, säger Sven Larsson, från PRO Västmanland.

Idén till att införa systemet i Västmanland fick Sven Larsson i samband med en konferens som PRO anordnade. Där var föreget som utvecklat dataprogrammet för att kolla upp läkemedel också med. Kontakten ledde till att man i höstas genomförde ett lyckat pilotprojekt med medicinkoll för ett 80-tal PRO-medlemmar från Västmanland. Och resultatet var lyckat menar Sven Larsson;

- Jag vet redan dem som var med i vårt projekt som känner sig mycket bättre och så, säger Sven Larsson.

Sven Larsson menar att medicingenomgångarna kan ha stor betydelse för de äldres välbefinnande. Och vad en fel blandning av mediciner kan leda till har han egna erfarenheter av;

- Ja, jag åt ju tre olika sorter och det visade sig då för några år sedan att två av dessa mediciner motarbetade varandra och jag fick hjärtrusningar och jag kom in på Köpings lasarett och den överläkaren där som hade hand om mig han tittade på medicinerna. "Den tar vi bort", sade han. Sedan försvann besvären för mig, berättar Sven Larsson.

I höst ska alltså de äldre över 75 som kommer i kontakt med de landstingsdrivna vårdcentralerna få sina mediciner kollade men Sven Larsson hoppas att även de äldre som är listade hos privata vårdcentraler ska få samma möjlighet;

- De måste införa det också annars blir det ojämlikt i länet, säger Sven Larsson, från PRO Västmanland.