Soc vägrade lämna ut handlingar

Socialkontoret i Västerås JO-anmäls för att inte lyda två domar från kammarrätten. I båda fallen har man på socialkontoret vägrat att lämna ut offentliga handlingar.

Enligt den ena domen ska familjenämnden göra en ny prövning av sitt beslut om att inte lämna ut en flickas journal till mamman och dennas sambo, som båda är omskrivna i journalen.

Den andra domen ålägger socialkontoret att lämna ut e-postkorrespondens mellan handläggare på socialkontoret och bland annat mammans sambo.