Läkare anmäld av ögonsjuk patient

Ögonmottagningen på Centrallasarettet i Västerås anmäls för att inte ha låtit en kvinna komma tillräckligt ofta på ögonkontroller. Kvinnan var rädd att få grön starr, eftersom hon hade det i släkten, och ville därför göra ett läkarbesök årligen. Det fick hon inte och har nu utvecklat sjukdomen.

En överläkare vid ögonmottagningen på Centrallasarettet i Västerås anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av en kvinna med en allvarlig ögonsjukdom.

Den 57-åriga kvinnan har flera nära släktingar som blivit blinda på grund av grön starr, även kallat glaukom. Sjukdomen kan vara ärftlig och hon bad därför att få bli undersökt årligen.

Till en början fick kvinnan komma på årliga besök men sedan fick hon bara kallelse vartannat år och därefter ännu mer sällan.

Vid senaste undersökningen visade det sig att hon redan fått begynnande grön starr och hon menar nu att sjukdomsförloppet hade kunnat bromsas om hon undersökts tidigare, eftersom behandling måste sättas in så snabbt som möjligt.