MP i Västerås vill "utplåna hemlösheten"

Idag presenterade Miljöpartiet i Västerås sitt handlingsprogram för de kommande fyra åren. Just nu pågår också ett arbete med ett gemensamt valmanifest tillsammans med partiets nya samarbetspartners Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Västerås, ett program som ska presenteras i augusti.

– Valmanifestet med S och V det kan ju liknas närmast med vallöften. Det är ju sådant vi har kommit överens om att vid en majoritet genomdriva under de närmsta fyra åren, säger Marléne Andersson, andranamn för Miljöpartiet i Västerås inför valet och en av partiets talespersoner.

Hon ser inget konstigt med att de tre partierna också lägger fram egna handlingsprogram.

– Vårat eget handlingsprogram handlar ju om vilka frågor vi kommer att driva och även långsiktiga idéer och ideologier.

Marléne Andersson ser inga större stötestenar inför det gemensama valmanifestet:

– Det finns inte särskilt många krockar mellan våra handlingsprogram och jag vet inte om vi skulle hinna få igenom hela vårt handlingsprogram på fyra år ens om vi hade ensam majoritet,. Det är väldigt många punkter.

Det finns stötestenar, även om Marléne Andersson inte ser några större problem. När det gäller Västerås flygplats har hittills Socialdemokraterna varit för ett fortsatt stöd, medan de två andra partierna vill lägga ner flygplatsen.

I Miljöpartiets manifest finns en rad punkter, exempelvis: 

  • satsningar på kollektivtrafik, bland annat genom att bygga om centralstationen,
  • miljösatsningar, såsom rörliga energitaxor, mer resurser till förskola och skola.
  • införande av medborgarförslag, dvs att västeråsare ska kunna lägga egna förslag direkt till kommunfullmäktige.

Miljöpartiet vill också, som man skriver, "utplåna hemlösheten" i Västerås, men hur det ska gå till vet man ännu inte.

– Det sitter en grupp nu med S och V och tar fram för där är vi väldigt överens alla tre partierna. Så de praktiska förslagen kommer i slutet av augusti när de är klara, säger Marléne Andersson.