Parkeringsplats kan bli gammaldags villaområde

Med tomtpriser runt en halv miljon kronor och specialritade villor anpassade till den gamla stadsbildningen, kan Sala få närmare tio nya villor på postens gamla parkeringsplats.

Det är företaget Trivselhus som vill bygga i staden, som inte kan erbjuda sjönära boende, men vars genuina stadskärna, enligt företaget, borde vara lockande.

Kvarteret, som idag utgör en av fyra större parkeringsytor för besökare till centrum, kan alltså bli ett nytt villaområde ett stenkast från gågator och kullerstensbelagt torg. Tanken är att bygga husen med fasaderna ut mot de omgivande gatorna. Inne i kvarteret byggs sedan kompletterande byggnader eller plank för att skapa insynsskyddade gårdar.

Trivselhus säger i sin ansökan att det är viktigt att man får disponera hela kvarteret för att en totalmiljö för bebyggelsen. I ett tjänstemannautlåtande av Sala kommuns markchef föreslår han att Trivselhus skall få tillgång till halva kvarteret. Optinsrätten bör skrivas till tre år det är denn tiden man får på sig att presentera och marknadsföra satsningen.

Samtidigt måste kommunen göra en parkeringsutredning för att få klart för sig hur de hundra parkeringsplatserna som försvinner skall ersättas. Sala kommun har tidigare fört diskusioner med flera stora byggföretag vilka alla visade ett ringa intresse för att bygga i Sala. Mot den bakgrunden är Trivselhus visade intresse intressant, konstaterar markchefen i sitt yttrande till kommunstyrelsen vars arbetsutskott skall ta upp frågan nästa vecka.