Allt fler väljer friskola

Antalet elever som väljer att gå i friskola ökar. Nu under läsåret 2003/2004 går 10,3 procent av Sveriges elever i friskola jämfört med 8,2 procent förra läsåret.

Rikstrenden är att andelen friskoleelever är störst i storstäderna, men i Västmanland har Surahammars kommun flest elever i friskola, 11,3 procent.

Minsta antalet har Skinnskatteberg, med 1,1 procent.

Det visar statistik från Skolverket.

Skolverket har också jämfört svårigheten att komma in på sitt förstahandsval på gymnasiet och då visade det sig att Köpings elever har svårast i landet att komma in på sitt förstahandsval. Där kom cirka 70 procent in på sitt förstahandsval det här läsåret.