Tingsrätten koncentreras till Västerås enligt nytt förslag

Västmanlands tingsrätts verksamhet i Köping och Sala bör läggas ner, och flyttas till Västerås. Det föreslår Domstolsverket i en ny utredning.

Den 1 april för tre år sedan slogs tingsrätterna i Köping, Sala och Västerås ihop till en enda, under namnet Västmanlands tingsrätt.

Sedan dess har tingsrätten fortsatt handlägga sina mål och döma på alla tre orterna, även om det numera är en enda myndighet med ledningen i Västerås.

Det kallas ”flerortsmodell” och finns också i några andra län, men den har fått ganska mycket kritik. Regeringen har sagt att det ska mycket till för att den ska tillämpas i ytterligare fall.

En av dem som verkligen vill att kanslierna i Köping och Sala ska läggas ner är Västmanlands tingsrätts chef, lagman Per Kjellsson. Nu får han alltså stöd för sin uppfattning.

I sin utredning skriver Domstolsverket att ”flerortsmodellen” leder till att verksamheten är svår att överblicka och kontrollera, att det händer att handlingar kommer på avvägar när de ska skickas mellan kanslierna, och att de mindre enheterna blir mer sårbara än den större vid sjukdom och annan frånvaro i personalen.

Visserligen blir det längre för vissa länsbor att åka till Västerås i stället för till Köping och Sala, men resultatet blir inte oacceptabelt anser Domstolsverket. Dessutom är det något som tingsrätten får ta i beräkning när man bestämmer tid för förhandling, menar verket.

Domstolsverket tar inte ställning till om tingsstället i Fagersta borde vara kvar eller inte. Det får tingsrätten själv avgöra.

Verket bedömer att sammanslagningen kan ske tidigast den 1 oktober nästa år.

Det slutliga beslutet tas av regeringen.