Grundvattnet i Heby hotas av oljeutsläpp

Ett kvarglömt oljefat som läckt ut 130 liter tunnflytande så kallad isolerolja hotar en stor dricksvattentäkt norr om Tärnsjö. Men oljan är inte giftig.

Fatet stod på den tomt där Vattenfall har en transformatorstation och där Heby kommun har ett av sina vattenverk, 500 meter från den plats där man pumpar upp vatten till hushållen i hela norr Heby kommun, förutom Tärnsjö även Östervåla och Harbo samhällen. Ett omfattande saneringsarbete har inletts.

Oljeutsläppet inträffade bara 500 meter från den plats där all samhällen i norra Heby kommun hämtar sitt vatten. Täkten ligger i åsen bakom Tärnsö garveri och på samma tomt som vattenverket ligger finns en av Vattenfalls transformatorstationer.

Det var Vattenfalls folk som glömt oljefatet kvar på tomten - ett fat som så småningom börjat läcka. Totalt räknar man med att 130 liter lättflytande olja kommit ut och sökt sig ner mot grundvattnet som ligger grunt i området. Omedelbart efter att utsläppet upptäckts drog man igång saneringsarbetet.

I första hand grävde man bort förorenad jord och idag sätter man in en oljeavskiljare i gropen. Förhoppningen är att det grundvatten som blandats med oljan inte rinner mot den stora vattenrika täkten utan mot Åsbokällan som är en sällan använd reservtäkt. Oljan är ofarlig men kan sätta smak på vattnet.

De stora vattentäkterna som ligger i Dalkarsåsen mellan Heby samhälle och Tärnsjö tillhör Sveriges mest vattenrika. Och därför har kommunen, räddningstjänsten och länsstyrelsen under många år oroats över den tunga trafik med ofta farligt gods som går på riksväg 67 vilken har sin sträckning just på åsen.

En tankbilsolycka skulle kunna slå ut täkterna för all framtid. Vägverkets vintersaltande är ett annat orosmoment eftersom det höjer kloridhalten i vattnet och saltvatten är inte gott att dricka.