Idrotten säger nej till tobak

”Ungdomar ser sina lagkamrater med prillan under läppen och tror att det är en del av sättet att idrotta”. Men nu drar idrottsrörelsen i Mellansverige igång den största satsningen någonsin för att ungdomar inte ska börja använda tobak.

Sju län är med i projektet ”Tobakspolicy i föreningslivet”: Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Södermanland, Örebro och Värmland.

Grundbudskapet är att idrott och tobak inte hör ihop.

- I vardagen tror jag faktiskt inte att alla vet om det. Ungdomar ser sina lagkamrater med prillan under läppen och tror att det är en del av sättet att idrotta, säger projektets ordförande Jan Larsson.

Folkhälsoinstitutet har skjutit till sex miljoner kronor till det projektet, som pågår året ut till att börja med.

Tanken är att stärka idrottsföreningar att bli tobaksfria, och de föreningar som vill anta en tobakspolicy kan få hjälp från projektledningen.

- Mycket är vunnet om man bara kan få idrottare att i varje fall inte röka eller snusa när man representerar sin förening, till exempel när man har klubbemblemet på sej, tror Jan Larsson.

Redan nu finns det idrottsföreningar som har antagit en tobakspolicy. I Västmanland är det 40 stycken, bland andra Norberg SK Cykel.

- Jag tänker föreslå rökfri idrottsanläggning till årsmötet nu i juni, säger Per Georgsson, ordförande i Norberg SK Cykel.