Engelbrektsskolan i Arboga ska läggas ner

Barn- och utbildningsnämnden i Arboga beslutade igår att Engelbrektsskolan i centrala Arboga ska läggas ner.

Enligt Göran Edlund, Barn- och ungdomsnämndens ordförande, kommer elevantalet att minska med 400 elever de kommande åren, därför är det inte ekonomiskt försvarbart att ha kvar skolan.

Engelbrektsskolan har elever från sexårsverksamhet upp till årskurs fem.

Nu kommer kommunen att spara 3,5 miljon per år; pengar som man vill återinvestera i annan skolverksamhet. Till exempel till att rusta upp särskolans lokaler.

Frågan avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige.