Vattnet fylls på - dags för dockning i Hjälmare kanal

Nu på söndag är det dags för den årliga utdockningen av fartyg i Hjälmare docka.

Redan tidigt på morgonen börjar man fylla på vatten i dockan så att båtarna kan komma ut efter sin vintervila.