Pengar till naturvård

Länets kommuner och ideella organisationer kommer att få dela på 2,3 miljoner kronor. Det är länsstyrelsen som genom naturvårdsverket delar ut pengarna till lokala och kommunala naturvårdsprojekt.

Det är en fortsättning på en liknande satsning som gjordes mellan 2004-2006 då sammanlagt 10,7 miljoner kronor delades ut till kommunerna i länet.