Dieselhärvan upp i hovrätten

Idag, måndag, börjar Svea hovrätt pröva flera domar i en härva där man kopierade bensinkort och köpte diesel som man sedan sålde vidare.

Det var välplanerat, enligt polisen: man gjorde inbrott i lastbilshytter och kopierade magnetremsorna på bensinkort i bilarna, tillverkade nya kort och använde dessa för att köpa diesel för minst två miljoner kronor, i framför allt Västerås men också på orter i Dalarna. Sedan sålde man dieseln vidare på olika håll i landet.

I februari dömde Västmanlands tingsrätt 14 personer för inblandning i härvan, de flesta från Köping-, Arboga- och Kungsörsområdet, och nu ska alltså hovrätten pröva domarna för sex av dem. Fyra av dessa domar innebar fängelse i mellan ett och tre år, för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Här vill de dömda bli frikända helt eller delvis, eller åtminstone ha strafflindring.

De återstående två fick villkorlig dom eller skyddstillsyn för häleri, och vill bli frikända.

Åklagare Bengt Lindholm däremot yrkar på att de sistnämnda ska dömas för grovt häleri till fängelse, och att fängelsestraffet för de fyrfa örstnämnda ska skärpas.