Arboga kommun ska få bättre kost

Ansvaret för matproduktionen i Arboga kommun ska från och med nästa år samlas hos den tekniska förvaltningen. På kommunen hoppas man därmed på höjd kompetens.

Arboga ska förändra organisationen för den kommunala matproduktionen. Det blev klart vid ett sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott nu i veckan.

Idag delar den tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen på ansvaret för maten men vid årsskiftet samordnas och placeras kostverksamheten vid enbart den tekniska förvaltningen.

Arboga kommun hoppas på att förändringen ska leda både till stärkt kompetens och ökad effektivitet inom kostområdet.