Nytt förslag för att tillfredsställa oppositionen

När kommunfullmäktige i Skinnskatteberg i kväll samlas för att ännu en gång fatta beslut om den framtida organisationen lägger socialdemokraterna ett nytt förslag på bordet.

Det förra förslaget som man fick igenom med minsta möjliga majoritet eller 16 mot 15 och en blank röst överklagades av övriga partier och av socialdemokraten Roland Winkel.

Propositionsordningen och röstningsförfarandet vid sammanträdet var inte enligt kommunallagen, ansåg de klagande. För att få ett beslut som tillkommit i laga ordning tog socialdemokraterna efter överläggningar med dom övriga partierna upp organisationen igen. 

Lagom till dagens sammanträde lägger man ett förslag som torde tillfredsställa all parter utom möjligen socialdemokraterna själva. För den ifrågasatta, tänkta avdelningen för Verksamhetsservice är bortplockad i det nya förslaget och därmed är också en ny tänkt chefstjänst borta.

Istället läggs serviceuppdraget direkt under kommunchefen som bland annat får en kommunsekreterare till sin hjälp. I det förra förslaget ville socialdemokraterna klä av kultur- och fritid såväl ansvaret för allaktivitetshuset, fritidsgården som biblioteket vilket skulle innebära att man kunde lägga ner den förvaltningen.

Men i det förslag som presenteras ikväll har man släppt den tanken. Det finns mycket som talar för att s-gruppen tvingats till reträtt för att undvika stridigheter inom det egna partiet ikväll.