Marijuanalukt anmäls

Anställda på ett poliskontor i Västmanland klagar över att de tvingas arbeta i en stark marijuanalukt varje gång ett beslag görs och har anmält arbetsplatsen.

Lukten gör att de anställda mår illa och får huvudvärk.

Enligt en intern anmälan är ventilationen där de anställda arbetar inte tillräckligt bra.