Brist på psykologer inom BUP

Hög arbetsbelastning och låg lön gör att det är brist psykologer till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västmanland. Samtidigt är det svårt att rekrytera till verksamheten. Det här gör att en barn i Västmanland kan få vänta på att få hjälp inom BUP.

Philip Eskridge är verksamhetschef för BUP i Västmanland. Enligt honom är det flera psykologer som den senaste tiden har valt att lämna BUP och det här beror på hög arbetsbelastning och låg lön.

– Det största problemet vi har är de som väljer att lämna oss och tyvärr är det så att tyvärr är det så att det är ett flertal som har valt att göra det på senare tid, säger han.

Bara sedan juni i år är det fem stycken som har slutat.

Men i närliggande landsting ser det annorlunda ut. Varken Stockholm, Örebro, Uppsala eller Sörmland har problem att hitta psykologer.

Förutom Sörmland har övriga landsting ett närliggande universitet med psykologutbildning. Och det kan spela roll säger verksamhetscheferna för BUP i dessa landsting.

För att lösa bristen på psykologer till BUP i Västmanland vill kristdemokratiska landstingsrådet Ingvar Nordén, införa VITS.

Det är en organisation som redan finns i Uppsala och som hjälper barn med psykiska problem.

– Det handlar om att utnyttja kommunernas personal; förskolepersonal, skolpersonal, lärare, speciallärare, skolsköterskor och specialpedagoger. Att de mycket tidigt upptäcker och slår larm när de misstänker att ett barn inte mår bra, säger Ingvar Nordén.

Tanken är att BUP ska ha ett nära samarbete med den organisationen så att de kan ta hand om de barn som behöver specialistnivå inom psykiatrin.

Enligt verksamhetschefen Phillip Eskridge jobbar man också på andra sätt för att lösa situationen:

– Vi tittar på vad som kan göra oss till en attraktiv arbetsplats och vi försöker titta på lönerna, men där har vi inte kommit framåt. Vi tar också in en del externa personer som vi hyr in och köper utredningar för att patienten inte ska vara lidande.