Sista dagen för 50-öringen

Idag är det sista dagen som 50-öringen går att betala med i handeln. Och bankkontor har märkt av en ökad inväxling av 50-öringar de senaste dagarna.

Camilla Hedlund, biträdande kontorschef på ett Swedbankkontor i Västerås, tror inte att folk vet att bankerna tar emot 50-öringar i flera månader till.

– De senaste dagarna har det varit väldigt mycket kunder som har kommit in och jag tror att många har fått en missuppfattning att man inte kan lösa in de här mynten efter imorgon. Men vi på banken tar faktiskt emot dem ända till 31 mars 2011.

197 miljoner kronor ska det finnas 50-öringar för. Är det något som du kan ställa upp på?

– Ja, det stämmer. Det är ungefär 400 miljoner stycken som har funnits.

Anledningen till att 50-öringen nu försvinner tror Camilla Hedlund beror på att människor idag använder betalkort mer och behöver inte mynt i lika stor utsträckning.

Men samtidigt som 50-öringen försvinner har riksdagen fattat beslut om att införa en 2-krona och en 200-kronors sedel.

– Man brukar säga att det tar ungefär fem år efter beslut tills en valuta är införlivad i samhället, säger Camilla Hedlund.

Gösta Westling
nyheterna.vstm@sr.se