SD tar plats i utskotten

Sverigedemokraterna får platser i landstingsfullmäktiges utskott. SD är ett litet parti, och kan inte automatiskt räkna med utskottsplatser. Men politker från andra partier vill ha med SD av demokratiskäl.

– Eftersom utskotten är ett organ för fullmäktige, det är fullmäktiges ledamöter som ska ha plats i utskotten, då vore det ju rimligt tycker jag att de får plats i utskotten, säger Denise Norström, gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget.

Landstingsfullmäktige har utskotten sjukvårds-, folkhälso- och det regionalpolitiska utskottet. Följer man de regler som finns när det gäller fördelingen av platser skulle de övriga partierna inte behöva ge plats åt Sverigedemokraterna, men vill man tvärtom utöka antalet platser något, till 15 i varje utskott.

– De är ett litet parti, det gör att de inte med automatik tar några platser men vi har utökat antalet platser i utskotten för att göra det möjligt att bereda dem plats där, säger Torsten Källberg, gruppledare för Folkpartiet i landstinget.

Sverigedemokraterna har enligt gällande regelverk rätt till en halvtidstjänst för en politisk sekreterare på landstinget. Men när det gäller landstingsråds- eller oppositionsrådsposter är det svårt för små partier som inte tillhör något block. Här samarbetar man inom respektive block och både Denise Norström och Torsten Källberg säger att ingen sida vill släppa till någon post till Sverigedemokraterna.