Plus på kontot i Västerås

Besparingar och låga räntor tycks ha gett Västerås stad vind i seglen. Det handlar om ett överskott på  158 miljoner kronor, om inget dramatiskt händer före årsskiftet!

– Vi hade ingången för budgeten 2010 att hålla i. Vi budgeterade till och med ett nollresultat, bara för att verksamheterna skulle kunna behålla så mycket som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M). 

Därefter har skatteintäkterna och inkomsterna ökat, vilket gjort att man inte behövt använda budgetreserven. 

Men vissa kostnader har ökat. Det handlar om hemtjänst och skolskjutsar, områden som kommunen nu ska titta närmare på. 

Men i det stora hela är det ekonomiska läget alltså positivt, plus 158 miljoner kronor. 

– Jag tycker det är bra att vi har det resultatet. Nu har vi möjlighet att klara de satsningar som behövs framöver, säger Elisabeth Unell (M).