Brist på brandmän skapar ny lösning

Mälardalens brand- och räddningsförbund har löst problemet med bristen på deltidsbrandmän: En brandman som inte behöver bo så nära brandstationen i Skultuna.

Målet har varit att hitta personer som både bor och jobbar i Skultuna, och som vill utbilda sig till brandmän.

Men det har inte lyckats.

– Det är ju tänkt så att beredskapen ska vara fem man dygnet runt, året runt. Man ska också jobba och bo fem minuter från brandstationen, säger Per Wikner, ställföreträdande räddningschef.

Men det har varit en svår ekvation att få att gå ihop och det har varit stora rekryteringsproblem.

– Vi har varit tvungna att hitta en bra kompromiss.

Hur ser den ut?

– Vi har ändrat så att en utav de här fem kan bo åtta minuter från brandstationen. Vi kommer att tillhandahålla en bil så att personen kan åka direkt till brand- eller olycksplatsen.

Hur allvarlig är försämringen?

– Inte allvarlig. Det kunde ha varit mycket mer allvarligt, det vill säga att vi hade kunnat vara utan en brandstation och nedlagd kår. Då hade det varit verkligt allvarligt.