Västerås kritiseras av barn- och elevombudet

Västerås stad får kritik av barn- och elevombudet för att en skola i kommunen behandlat en elev kränkande.

Eleven hade efter några aktiviteter och blivit svettig. Fritidspersonalen sa då till honom, inför andra elever, att han därför inte fick sitta i soffan.

Efter händelsen blev eleven retad för sin svett av andra elever.

Eleven mådde dåligt av det som hade hänt och bytte sedan skola.

Barn- och elevombudet begär nu att Västerås stad vidtar åtgärder med anledning av det inträffade och som man senare måste redovisa.