Hål i näsan anmäls

En kvinna anmäler nu en läkare på centrallasarettet i Västerås till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Efter en operation upptäckte hon ett hål i väggen som skiljer näsgångarna åt i näsan.

En läkare på Centrallasarettet i Västerås anmäls till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

En kvinna i Västerås som fick sin näsa opererad på lasarettet upptäckte efter två veckor ett hål i väggen som skiljer näsgångarna åt i näsan.

När hon kontaktade lasarettet fick hon veta att hålet skulle växa igen av sig självt.

Två år efter operationen har kvinnan fortfarande kvar hålet och enligt anmälan kommer det inte att växa igen.