(fp) velar om ny kommunchef i Sala

Idag skulle Kommunstyrelsens Arbetsutskott i Sala besluta vem av två kandidater man skulle förorda till jobbet som kommunchef. Men det blev inget beslut...

Socialdemokraterna valde Kenneth Mårtensson, medan de borgerliga partierna - utom Folkpartiet - ville förorda Carl-Åke Elmersjö.

Folkpartiet hamnade då i vågmästarställning, men kunde helt enkelt inte välja vem man ville ha.

I stället begärde man att få ta del av det test som de båda kandidaterna genomgått med hjälp av den konsult som Sala kommun har anlitat.

Det ska redovisas på ett extra-insatt sammanträde med Arbetsutskottet, som ska äga rum innan Kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj.

Om beslutsvåndan då har gett med sig, hoppas P4 Västmanland kunna återkomma med besked om vem som till slut blir Salas nya kommunchef...