Forskning om vård på MDH

Mälardalens högskola vill nu starta en forskarutbildning i hälsovetenskap med start hösten 2011. Man kommer att ansöka om examensrätt för utbildningen, med plats för 15 doktorander. Landstingen i Västmanland och Sörmland kommer att delfinansiera utblidningen.