Flyktingsamarbete ser ut att rinna ut i sanden

Det ser inte ut att bli något samarbete mellan Arboga och Köping när det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Köpings kommun ville hyra platser på en planerad mottagning i Arboga kommun, men både socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott i Arboga har sagt nej till det.

Agneta Bode, socialdemokratiskt ordförande i socialnämnden i Arboga menar att kommunen inte mäktar med ett så stort åtagande det skulle innebära.

– Varje kommun måste teckna ett eget avtal och då innebär det att vi får lov att teckna vårt eget och Köping tecknar sitt eget och vi utför själva mottagandet åt Köping. Då blir det enligt Migrationsverket ett mottagande för den ena kommunen tolv barn per år och för den andra kommunen också tolv barn per år, och fullt utbyggd så har man då cirka tjugo barn per mottagande.

– Det skulle alltså bli fyrtio barn och socialförvaltningen känner inte att det finns resurser i Arboga att klara av ett så stort mottagande, säger Agneta Bode.

I KAK-området har kommunerna Arboga, Kungsör och Köping diskuterat samarbete även när det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn men efter att Kungsör sagt blankt nej till att ta emot ensamkommande har det bara varit fråga om samarbete mellan Arboga och Köping och nu verkar det alltså rinna ut i sanden.

I Arboga finns inget slutligt beslut om att kommunen ska öppna en mottagning för ensamkommande flyktingbarn. Hittills är det bara socialnämnden som beslutat om det men enligt Agneta Bode måste även andra involverade kommunala förvaltningar säga sitt innan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige beslutar om att man skriver ett avtal om mottagande med Migrationsverket.

– När varje nämnd har fattat sina beslut så kommer det här att komma upp i kommunstyrelsen och vidare i kommunfullmäktige. Jag vet att ingen mer är socialnämnden haft det uppe så det här är en process som kommer att ta ett tag, säger Agneta Bode, (S), socialnämndens ordförande i Arboga.