Simklubb med flyt

Fagersta simklubbs tjejsektionen kommer att få ett stipendium, på 20 000 kronor.

Pengarna kommer från Hans Majestät Konungens Jubileumsfond för ungdomar.