Sophantering i norra länet kritiseras

Sophämtningen i Fagersta och Norberg fungerar dåligt. Det visar en enkät som Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, skickat ut till sina kunder. Enkäten behandlar fler områden men  sophanteringen verkar medborgarna vara extra missnöjda med.

– Man tömmer inte tunnorna utan lämnar dem otömda och det gör folk väldigt upprörda, säger Arne Pettersson, direktionsordförande på NVK.

Sedan april 2008 har sophanteringen i Norberg och Fagersta skötts av företaget Samtek AB och enligt Arne Pettersson är man hittills inte så nöjda med entreprenören:

– Vi har ju haft underhandsdiskussioner med det här företaget hela tiden när vi fått mycket klagomål men i och med den här undersökningen har vi ju fått mer papper på missnöjet. Nu får vi ta upp en allvarlig diskussion för att få det att fungera.

Klagomålen som har kommit in har oftast handlat om att soporna inte hämtas när de ska och enligt Göran Kallin, platschef på Samtek, beror det på att de använder ny teknik som gör att sopbilen själv lyfter upp soptunnan. Kruxet är att då måste tunnan stå vänd åt rätt håll för att den ska kunna tömmas. Något som inte alltid funkar, säger Göran Kallin;

– Det är självklart tråkigt att det blir så men det här är ju ett samarbete mellan abonnenter, kommunen och oss som hämtar soporna. Så det är ju bara att informera alla om att kärlet inte blir hämtat om det inte står i vägen vänt och rätt håll.

Men om ett kärl är felvänt, varför kan inte sopbilsföraren hoppa ur och vända det då?

– Nej det går inte eftersom hela principen med en sådan här sidlastare bygger på att chauffören sitter kvar i bilen, säger Göran Kallin.