Västerås först med privat flygledning

Västerås flygplats blir först ut i Sverige med att köpa upp flygtrafikledningen från ett privat företag. Idag blev det klart att man byter leverantör från statliga Luftfartsverket till företaget ACR, som tar över från och med i mars. Anledningen är att det blir billigare.

Anledningen till att Västerås nu kommer att lägga ut flygledaruppdraget på ett privat bolag är en ren kostnadsfråga, enligt flygplatschefen Mikael Nilsson.

– Vi är väldigt nöjda med den nuvarande leverantören LFV men det här kommer bli avsevärt mycket billigare.

Han tycker inte att det känns riskabelt att byta leverantör.

– Nej vi litar på den kompetens som finns hos ACR och tror att de kan utföra uppdraget lika bra som LFV eller till och med bättre.

Sedan avregleringen i september finns än så länge bara två aktörer på marknaden för flygtrafikledning – statliga LFV och privata ACR.

Västerås flygplats gjorde en gemensam upphandling av flygledningen med Växjö och Örebro flyplatser och det är första gången som ACR nu får uppdraget. Men det är inget som oroar Mikael Nilsson eftersom företaget certifierats av transportstyrelsen och han menar att det lägre priset beror på att ACR har en mindre administrativ organisation än LFV.

Han har egentligen bara en farhåga inför övergången i mars.

– Frågan är ju vad som händer om det nya företaget inte hinner leverera tills i mars. Vad gör vi då?

– Jag antar att man får förlänga kontraktet något med den nuvarande leverantören och sedan blir det en ny upphandling. Men det tror jag inte kommer hända, avslutar han.

Företaget ACR uppger för P4 Västmanland att man tänker ta över den personal som vill, som idag arbetar för Luftfartsverket i flygledartornet på Västerås flygplats.