Missad lungpropp anmäls till HSAN

Personalen på Centrallasarettet i Västerås missade att en patient hade en propp i lungan. Därför anmäler nu patienten händelsen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

När mannen röntgades på Centrallasarettet syntes en skugga på lungan.

Trots det skickades han hem och fick inte tid hos en specialist förrän tre veckor senare. Först då upptäcktes proppen.