Ont om jympatider i Sala

Kultur- och fritidsnämnden i Sala tänker inte ändra på fördelningen av tider för motion och träning i kommunens hallar. Det bestämdes på tisdagen. I tio år har Sala Gymnastikförening brottats med kommunen om träningstider i sporthallen, eftersom man tycker att man missgynnats sen kommunen också börjat med aerobics.

– Vi kan inte ta emot fler som vill träna hos oss och vi kan inte utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet, säger Gunilla Pettersson, ordförande i gymnastikföreningen.

Gunilla Pettersson säger att man skulle kunna ordna fler aerobicspass än de man har för de cirka 370 intresserade idag och att nya som vill vara med vänder i dörren för att det är för trångt.

– I de verksamheter som är populära finns det säkert ett underlag för ett hundratal till, säger Gunilla Pettersson.

Det finns bara en enda lokal med spegelvägg för aerobics, idrottshallen mitt i staden, som kommunen och gymnastikföreningen ska dela på. Det är ont om tider för de som vill boka lokalen. Skälet är att både kommunens och föreningens verksamhet växt väldigt snabbt och då har det blivit trångt, säger man från kommunen.

Sala kommun har konkurrerat med aerobics i tio år nu. En osund konkurrens menar gymnastikföreningen som vänt sig till Konkurrensverket. Men än så länge har de inte tagit upp något ärende angående gym- eller friskvårdsverksamhet. Och på kommunen tycker man att det är en kommunal angelägenhet att hålla medborgarna friska och att aerobics är ett sätt.

– Vi vill ta vårt ansvar när det gäller kommuninvånarnas hälsa, säger Roger Nilsson vid kultur- och fritidsförvaltningen i Sala.