Sopkunskaper exporteras till Afrika

Västmanländsk kunskap om hur man tar hand om sopor kommer att exporteras till Botswana i Afrika. Leif Andersson, verksamhetsansvarig på Sustainable Business i Mälardalen, var på besök i huvudstaden Gabarone när sopproblematiken kom på tal med de botswanska kollegorna och det står klart att behoven är stora.

– Sverige är ett av världens ledande länder på det här området och vi är duktiga på export. Det finns flera kommuner som varit ute och delat med sig av sina kunskaper tidigare.

I det här fallet är det Vafab Miljö som har kunskaper och erfarenheter om hur man sorterar på ett bra sätt och kan till och med omvandla en del av det här avfallet till energi, säger Leif Andersson.

Kan du beskriva hur sophanteringen ser ut i Botswana?

– Det finns sopdeponier som ligger rakt ut i marken och där dräneras det ner och lakar ut tungmetaller och liknande rakt ner i grundvattnet.

I och med att man inte hanterar det här i de fattiga delarna av landet kommer man att få otjänligt grundvatten så småningom. Vi kan försöka hjälpa dem att hitta rätt koncept och hjälpa dem att göra en plan för hur de ska hantera sina sopor, säger Leif Andersson.