Bospärrar ska minska segregationen

Bidragstagare får inte bo var de vill i Västerås. I ett försök att minska bostads-segregationen är vissa gator i Västerås spärrade för att ta emot fler personer som går på bidrag. Både det kommunala bostadsbolaget Mimer och Västerås Stad har under flera år arbetat enligt den här modellen.

Kommunens chef på Integrationsenheten, Barbro Svensson, tycker att modellen är framgångsrik;

– Man tänker sig ju att det inte ska vara extremt många arbetslösa, låginkomsttagare eller lågutbildade på ett område utan att man försöker få hela det socioekonomiska spektrat på en lagom nivå.

Hur styr man det?

– Genom att man på vissa gator och områden till exempel måste vara självförsörjande för att få en lägenhet, säger Barbro Svensson.

Hon har svårt att säga om bostadssegregationen ökat eller minskat generellt men säger att just det här verktyget för att styra boendet är bra;

Jag tror att det här genererar en lägre segregation. Vi har till exempel precis gjort en kartläggning av somaligruppen och den visar en stor spridning på alla områden.

Västerås stad nu också ett kontrakt med ett tiotal privata fastighetsägare som också ska ta emot nyanlända personer, och det tycker Integrationschefen Barbro Svensson är viktigt;

– Det blir ju en ytterligare spridning över kommunen.