Svårt hitta boenden till bidragstagare trots morot

I Västerås erbjuds morötter för att få loss lägenheter till bidragstagare. Men hittills har ingen nappat på erbjudandet enligt Barbro Svensson, chef på Integrationsenheten i Västerås. Men enligt Bostad Västerås har 100 lägenheter kommit in i år.

I våras gick ett nytt erbjudande ut till alla fastighetsägare i Västerås om att de får en summa pengar om de kan erbjuda boende till bidragstagare, berättar Barbro Svensson, chef på Integrationsenheten i Västerås.

– Om man lämnar en lägenhet till bostadssociala ändamål, oavsett om det är till flyktingar eller andra, så betalar kommunen 10 000 kronor, säger Barbro Svensson till P4 Västmanland.

Det är bostadsbrist i Västerås vilket inte underlättar det arbete som bedrivs för att minska bostadssegregationen i kommunen. Det finns en medvetenhet kring hur bostäder fördelas, på gator i Västerås där det redan idag finns många arbetslösa, lågutbildade eller bidragsberoende personer, är det stopp för att ta emot ännu fler personer som är beroende av försörjningsstöd eller introduktionsersättning.

Men det fattas alltså lägenheter och därför infördes moroten med 10 000 kronor per lägenhet, men hittills har kommunen inte behövt betala ut en enda krona då inga fastighetsägare nappat på erbjudandet.

Barbro Svensson ser det ändå inte som ett misslyckande. Hon konstaterar att det är svårt att erbjuda några lägneheter då det är bostadsbrist i Västerås.

Lars Erik Bengtsson, vd på Bostad Västerås, säger att den förändring som gjorts i avtalet har två syften, dels att behålla fastighetsägare i avtalet och dels att locka till sig nya.

- Hittills i år har vi fått in 100 nya lägenheter, vilket är en bra siffra, enligt Lars Erik Bengtsson.