Nya majoritetens samarbetsavtal

Socialdemokraterna, Salas Bästa, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram tolv punkter.

1) Kommunen skall kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. Stödet till FtgC minskas och en person med ansvar för etableringsfrågorna anställs inom kommunen.

2) Ett servicekontor inrättas för företagare och medborgare. En väg in för alla aktörer. Enklare beslut skall kunna tas över disk.

3) Möjliggöra barnomsorg på obekväm arbetstid. Kvälls-, natt och helgöppna förskoleplatser skapas för att möta de villkor som idag ställs på föräldrar på arbetsmarknaden. Vårdnadsbidraget avvecklas under mandatperioden.

4) Gymnasieskolan ges ökade resurser för att möte upp Gy 11 och dra till sig flera elever till attraktiva spetsutbildningar. Ett utvecklingsarbete startar tillsammans med personalen för att möjliggöra utbildningar med intag regionalt eller på riksnivå, särskilt fokus skall riktas på att möjliggöra småföretagargymnasium med hantverksinriktningar.

5) En välfungerande allmännytta är en viktig resurs i en aktiv bostadspolitik och där är Salabostäder en viktig aktör.  Energieffektiva bostäder/kontor på områdena norr om järnvägsstationen och i anslutning till Lasarettsområdet underlättar både studier och arbete på annan ort i kombination med boende och företagande i Sala.

6) Vi kommer att ta initiativ till att kommunen och Landstinget bildar ett kommunalförbund för att utveckla närsjukhuset tillsammans med landstinget.

7) En multifunktionell, digitaliserad, tekniskt utrustad och centralt placerad kulturlokal/ kulturaktivitetshus skall vara på plats innan mandatperiodens utgång. En utredning tillsätts med uppgift att inbjuda föreningar, näringsliv och övriga intresserade till samråd.

8) Vi vill göra centrum mer livligt – utbudet av aktiviteter, nöjen, hotell och samlingslokaler behöver ökas. Vi vill påskynda arbete med plan för Sala stad och ta fram och realisera idéer hur man konkret kan utnyttja stadskärnas potential. Samtidigt vill vi utveckla stadsparken till en levande kultur- och rekreationsområde. Allt i syfte att göra staden attraktivare och tryggare att vistas i.

9) Bygderåd inrättas på landsbygden med inflytande på och pengar till skötsel och utveckling av gemensamma ”bynära angelägenheter”.

10) Utbyggnaden av Lärkans sportfält sker med beaktande av funktionella lösningar för idrottsSala. Badhuset upprustas och får bubbelpool samt höj- och sänkbar varmvattenbassäng. Öppettiderna ses över med inriktning på öppethållande under sommarmånaderna.

11) Silvervallen detaljplaneras till ett område för flerbostadshus. Området kan tillföra centrala Sala en modern bebyggelse men samtidigt mer grönt och fler mötesplatser Syftet är att ”binda ihop” centrum med Östra kvarteren. Centrum är en lika naturlig handelsplats som Fridhemsområdet.

12) Sala silvergruva är en ”riksclenod” som vi gärna ser att staten tar ökat ansvar för. Vi vill värna om och utveckla gruvområdets attraktivitet genom att bjuda in flera entreprenörer. En utredning under kommunchefens ledning bör kunna visa på möjligheterna att förändra bolagsordningen rörande de kulturhistoriska fastigheterna vid Sala Silvergruva AB. Målsättningen är att på sikt kunna minska kommunens verksamhetsbidrag och att gruvan kan stå på egna ben.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".