Friåret i Västerås har gett långtidsarbetslösa chansen

Västerås går mot strömmen när det gäller försöket med friår. I de flesta andra städer med friår är det mest redan etablerade vikarier som får vikariera för fast anställda, inte exempelvis de som varit arbetslösa längre än ett halvår och alltså är långtidsarbetslösa, visar en rapport, men i Västerås har arbetsförmedlingen begränsat arbetsgivarens möjligheter att välja, säger Arbetsförmedlingens chef Bengt Wallén.

– Vi har varit måna om att de långtidsarbetslösa skulle komma ifråga när det gäller de här vikariaten och då har vi plockat fram personer på förmedlingen som tillhör gruppen långtidsarbetslösa, och så har arbetsgivaren fått träffa de här personerna och sedan välja ut den som de tycker passar bäst för det här specifika jobbet, berättar chefen för arbetsförmedlingen i Västerås Bengt Wallén.

P4 Västmanland: Vad tycker arbetsgivarna om att de inte får välja hur de vill längre?

– Jag tycker att arbetsgivarna har förstått att det är bra att de långtidsarbetslösa har en chans nu att få ett vikariat som också i förlängningen kan leda till ett fast jobb.

I försöket med friår kan fast anställda söka ledigt i upp till ett år och under tiden ersättas av en inskriven vid arbetsförmedlingen.

Syftet är att ge arbetslösa ett fäste på arbetsmarknaden, men nu visar det sig att friårsvikarierna redan före vikariatet har en relativt stark ställning på arbetsmarknaden och att arbetsgivaren ofta väljer ut dem bland personer som redan arbetar. Långtidarbetslösa, invandrade och unga kommer bara sällan ifråga. Utom i Lund och Västerås.

Västerås bestämde sig i höstas. Nu skulle de som har svårast att komma ut till jobb prioriteras, och det har gett resultat.  Fler än 80 procent av alla friårsvikarier i år är långtidsarbetslösa, invandrade eller unga. Tidigare var de färre än 10 procent.

– Väldigt många långtidsarbetslösa har fått en chans att komma in på olika arbetsplatser som de kanske inte skulle ha fått utan det här friårsförsöket, säger Bengt Wallén.

Friårsförsöket utvärderas av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala, IFAU. Försöket pågår februari 2002 till och med 2004 i Gällivare, Piteå, Strömsund, Botkyrka, Katrineholm, Hällefors, Åmål, Göteborg, Hultsfred, Landskrona, Lund och alltså Västerås.

I Västerås i år har omkring 200 personer beviljats friår. 7 av 10 av dem är kvinnor och 7 av 10 arbetar inom den offentliga sektorn.