Migrationsverket i Hallstahammar DO-anmält

Migrationsverkets enhet i Hallstahammar har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Migrationsverkets enhet i Hallstahammar har anmälts till Ombudsmannen för etnisk diskriminering, som också kallas Diskrimineringsombudsmannen, DO. 

I spetsen för anmälan står det juridiska ombudet i avvisnings-ärenden Merit Wager, som också arbetar ideellt som flyktingombud.

I anmälan påpekas till exempel att det finns olika tvättstugor för asylsökande och svenskar i samma hus, olika skolor för asylsökandes barn och svenska barn, och en särskild ”asylhälsa” för flyktingar - separat från samhället i övrigt.

Wager och bland andra flera före detta riksdagsledamöter har pratat med asylsökande i Hallstahammar. I en rapport återger gruppen kritik som går ut på att asylsökande hålls åtskilda från det svenska samhället, och att asylsökande kan få vänta länge på att få tala med sina handläggare.

DO har nu fått samma rapport som Migrationsverket centralt i Norrköping nu utreder.