Miljon till bekämpning av våld mot kvinnor

Nu ska våldet mot kvinnor och hedersförtrycket i Västmanland bekämpas. Länsstyrelsen har fått nästan en miljon kronor från regeringen för uppdraget.

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Västmanland nästan en miljon kronor för att samordna insatserna i länet mot mäns våld mot kvinnor och för att motverka hedersrelaterat förtryck.

Fram till i novemer i år anmälde 830 kvinnor och unga tjejer i Västmanland till polisen att de utsatts för våld eller allvarliga kränkningar, enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet.

Sammanlagt satsar regeringen 40 miljoner kronor i hela landet på att bekämpa hedersrelaterat förtryck och mäns våld mot kvinnor