Kungsörsbarn åter i skolan

1:39 min

Strax före sommaren uppdagades att två barn i Kungsör inte hade gått i skolan på flera år. Barnen som skulle gå på Kung Karls skola var inte där och det var den då tillfälligt inhyrda rektorn som upptäckte att de saknades i undervisningen. Frågan är om de nu går i skolan?

Sedan augusti är Catharina Luthman rektor för Kung Karls skola:

– Idag är det på det viset att eleven kommer till skolan och hälsar på och har börjat och tycker att det är jätteroligt.

I samband med att skolan upptäckte att barnen inte gick i skolan gjordes en anmälan till socialförvaltningen som då var tvungna att följa upp anmälan. Men enligt Lars Källbom, chef för individ- och familjeomsorgen, hittades inga missförhållanden av social karaktär hos barnen.

Det är alltså bara det ena barnet som går i skolan. Det andra har inte längre skolplikt. Det skolan inte hade lyckats med på flera år fungerar nu alltså.

Enligt Catharina Luthman var uppmärksamhet och kontakt en nyckel till att det skulle lyckas. En medarbetare på skolan fick kontakt med familjen och fick lov att besöka dem i hemmet. Efter den etablerade kontakten började medarbetaren att prata med eleven.

– Det gav mersmak, eleven tyckte att det var roligt. Sedan har vi jobbat i små försiktiga myrsteg mot rätt håll att få eleven till skolan. Det har vi idag lyckats med men naturligtvis inte på full tid eftersom man inte kan gå från noll till hundra procent på en gång.

Vad gör man för att ta igen den missade undervisningen?

– Man "screenar" av och tittar vad eleven kan idag och det var förvånansvärt mycket. Sedan får man börja där eleven står och jobba.

För att en sådan här situation inte ska uppstå igen kollar skolan av varje vecka att det går åt rätt håll för varje elev.

– Tappar vi någon elev så tar vi snabbt kontakt med förälder och sätter oss i elevvårdskonferens och diskuterar.

Men Catharina Luthman utesluter inte att skolan kan hamna i det här läget igen:

– Vi släpper inte detta utan vi försöker ha kontinuerlig kontakt och jobba så gott vi kan. Vi kan säkert göra mer, det kan man alltid men våran intuition är: varje barn, varje ögonblick hela tiden.