Kraftig prisökning på tomtmark

1:35 min

Priset på tomtmark har ökat med cirka 200 procent i Sverige de senaste 10 åren. I Mälardalen är ökningen ännu större: i snitt 240 procent.

En hög siffra, tycker Bengt Hansson, marknadsanalytiker på Bostadskreditnämnden.

– Ja, det är en mycket hög siffra. Åtminstone tio gånger så snabbt som komsumentopriserna har ökat.

Priserna på tomter har skjutit i höjden rejält; en tomt som kostade 350 000 kronor för 10 år sedan kostar idag en dryg miljon.

Enligt Bengt Hansson så beror den kraftiga ökningen på den starka konjunkturen och de låga räntorna. Det ökar efterfrågan på bostäder och driver upp priserna på mark. 

Av den totala produktionskostnaden för småhus utgör markpriset en allt större del. Därför oroas småhusbranschen över den kraftiga prisutvecklingen för tomtmark.

Mikael Olsson, ordförande i träsektionen av branschorganisationen Trä och möbelföretagen, TMF, anser att prisökningen på tomter håller tillbaka produktionen.

Han menar att man egentligen skulle behöva bygga fler hus för att minska risken för en bostadsbubbla.

– Ja, det är allvarligt. Ska vi ha en sådan här prisutveckling som det är nu på marksidan så är det inte till gagn för oss och våra branschkollegor.

– Därför vill vi ha igång en dialog med politiker på riks- och lokalplan att fort komma igång med byggnation och framtagande av bostadsmark för att kunna hålla nere prisbilden, säger Mikael Olsson.

Han får medhåll av Bengt Hansson på Bostadskreditnämnden om att en ökad tillgång på tomtmark skulle pressa priserna.

– Kommunerna borde kanske kunna fundera på om man kan hitta alternativa markområden som inte är så dyra att bygga på, säger marknadsanalytikern Bengt Hansson.

Reporter: Dan Segerson