Surahammar gör nytt försök att anta budget

1:32 min

Under måndagskvällen görs ett nytt försök att klubba igenom Surahammars budget för 2011. I början av december satte oppositionen tillfälligt stopp för budgeten eftersom man bland annat tyckte att den var för svag och gav för litet överskott.

Ett annat skäl var att budgeten saknade en plan för hur antalet invånare ska öka i kommunen, och för att man helt enkelt ville visa missnöje.

Oppositionen kunde då skicka tillbaks budgeten genom att rösta för minoritets-återremiss, eftersom det räckte med att en tredjedel av fullmäktige ville det. Men ikväll måste man ha majoritet för att få sin vilja igenom.

Budgeten är svag och har ett lågt överskott, vilket kan ställa till problem om något oförutsett händer. Så kan man ha det under ett år, men inte längre menar socialdemokratiska kommunalrådet Britt-Inger Fröberg. Moderaternas Johanna Olofsson är av en annan åsikt.

– Nej, jag tycker inte att den ska vara svag ett år heller, det får bara inte ske. Om någonting inträffar står vi där.

Socialdemokratiska kommunalrådet Britt-Inger Fröberg ger sin syn på vad som händer om det lilla överskottet inte räcker.

– Endera får vi gå med ett minusresultat som ska tas ifatt på tre år. Annars får vi försöka spara in på något annat under året.

– Att göra något i den här osäkra tiden som får konsekvenser och att börja säga upp personal, är sådant man vill undvika innan man ser hur utvecklingen blir, menar Britt-Inger Fröberg.

Budget som väntas klubbas ikväll är densamma som oppositionen skickade på återremiss i början av december.