Polis frias från brottsmisstankar

Förundersökningen mot en polis i Västerås som var misstänkt för tjänstefel har lagts ner.

Misstankarna handlade om felaktig hantering av beslag efter en husrannsakan, att allt som beslagtogs inte dokumenterats på rätt sätt.

Men chefsåklagare Bengt Landahl vid åklagarmyndighetens enhet för polismål i Göteborg, som har utrett ärendet, säger att inget brott har begåtts och det finns inte längre några misstankar mot polisen.