Upprop på nätet mot tågstörningar

1:34 min

Vinterns många problem med tågtrafiken har lett till ett upprop på nätet, det så kallade Tågupproret. Initiativtagare är fackföreningen SEKO, Järnvägsfrämjandet och Miljöförbundet Jordens Vänner.

 De har fått nog av förseningar, inställda tåg, dåligt vinterunderhåll och stängda stationer. 

– Jag har varit med om många förseningar nu i vinter. Måttet är rågat, kan man säga, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.

Han framhåller att järnvägstrafiken ökat betydligt de senaste 20 åren medan underhållet och nyinvesteringarna inte hängt med. 

– Så här kan det inte fortsätta. Då fungerar ju inte Sverige, och inte miljömålen heller, säger Lars Igeland. 

Att järnvägen konkurrensutsatts försvårar situationen, eftersom det då blir flera aktörer inblandade, menar Lars Igeland. 

– Stationer, underhåll och även investeringar ska skötas av Trafikverket, tycker Lars Igeland, från Jordens Vänner, en av de organisationer som starat uppropet på internet.

Enligt Tågupprorets egna uppgifter har man hittills fått omkring 2.000 underskrifter på drygt två veckor.