Vanvård av djur i Köping

Får, höns och hästar på en gård i Köping ska ha vanvårdats av ägaren, enligt Länsstyrelsen som nu kräver bättring.

En djurägare i Köping kritiseras av Länsstyrelsen för vanvård av sina djur – bland annat får, hästar och höns.

Vid ett besök konstaterades att djuren utsattes för väta och drag eftersom tak och väggar i flera av djurutrymmen var otäta.

Samtidigt var utrymmena kraftigt nedsmutsade med frusen gödsel och strö och grovfoder saknades åt flera av djuren.

Länsstyrelsen kräver nu därför att djurägaren vidtar åtgärder för att rätta till bristerna i djurskötseln.