Socialstyrelsen tar över patientklagomål

1:34 min

Den 1 januari tar Socialstyrelsen över hanteringen av patientklagomål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Socialstyrelsen kommer då också att få ta över alla de ärenden som HSAN inte hunnit avsluta.

– Det är förstås ett problem att få så många ärenden på en gång, men vi kommer att ta in extra personal under en viss tid för att jobba med den här högen, säger Helene Dahl Fransson, projektledare på Socialstyrelsen.

Från årsskiftet ska den som vill klaga på vården vända sig till Socialstyrelsen istället för till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, för då tar Socialstyrelsen över de utredningarna.

Längre handläggningstider
I dag ligger det drygt 2 600 ärenden på HSAN:s bord som är halvutredda eller som ingen hunnit titta på och de ärenden ska nu alltså lämnas över till Socialstyrelsen. Det innebär att den redan i dag långa handläggningstiden blir ännu längre, åtminstone till en början.
– Självklart innebär det sannolikt en förlängning av handläggningstiden.

Risk med byte av handläggare
I de fall som är halvutredda vid årsskiftet kommer Socialstyrelsen att fortsätta där HSAN slutade, men det kan också bli aktuellt att göra om utredningar eller att ta in kompletteringar. Och Helene Dahl Fransson hon ser en risk i att byta handläggare mitt under pågående utredning.
– Ja, man kan väl aldrig bortse ifrån att det inte finns någon risk, men vi ska i alla fall jobba på ett sätt som gör att vi minimerar de riskerna.

Räcker att anmäla händelse
När Socialstyrelsen nu tar över blir det också en del förändringar. En patient måste till exempel inte längre anmäla en person, utan det räcker med en händelse.
– Socialstyrelsen kommer istället att fokusera på systembrister och se vad det är för bakomliggande orsaker. Varning och erinran försvinner men vi kommer att kunna rikta kritik i ett beslut.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se