Bidrag ska förbättra råd till företag

Länsstyrelsen har fattat beslut om tre större bidrag för att främja tillväxten i länets företag. Enligt landshövding Ingemar Skogö ska det ge små och medelstora företag i länet goda möjligheter till rådgivning av hög kvalitet.

Besluten gäller tre så kallade strukturfondsprojekt som får omkring tre miljoner kronor vardera. 

  • Robotdalen i Västerås ska göra satsningar för att nå internationell uppmärksamhet. 
  • Västerås Science Park ska stödja innovationer och affärsutveckling. 
  • Företagscoachning i Östra Mellansverige får medel till ett projekt som drivs av Almi Företagspartner och innehåller flera verktyg för företagsutveckling.