Köping

Dyr skola enligt revisionsrapport

1:42 min

Skola och förskola i Köpings kommun är dyrare än det behöver vara. Jämfört med standardkostnaden för en kommun av köpings storlek, har kommunen på fem års tid spenderat 117 miljoner mer än standardkostnaden.

– Vi har ju haft en medveten satsning tror jag från alla partier i Köping att förskolan ska vi ha, det ska vara personaltätt och det ska vara utbildad personal och den sticker ju ut och det har vi vetat ganska länge, säger Roger Eklund, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Köping.

Har ni lagt ut för mycket pengar inom de här områdena?

– Nej, absolut inte, det här är vårat uppdrag. Budgeten fastställs ju av fullmäktige och vi har använt pengarna efter bästa förmåga och så hade vi naturligtvis förstås velat haft ut bättre betyg.

Det har varit dyrt med förskola, grundskola och gymnasium i Köping. Revisorerna från Ernst & Young har räknat ut att kommunen de senaste fem åren lagt ut 177 miljoner kronor mer än en standardkommun av Köpings storlek.

Framför allt är det inom förskolan man har satsat på utbildad personal bland annat, något som kostar, men barnen i Köping är glada över det.

Men några större effekter kommer knappast den här revisionsrapporten att få. Kommunledningen tycker inte att Ernst & Young kommit fram till något nytt, och Köpings kommun har dessutom redan bantat budgeten, säger Roger Eklund.

– Vi håller på med ett stort förändringsarbete i skolan, kanske inte att spara pengar men att få ut mer för pengarna och vi har ju arbetet med ett matte- och svenskaprojekt och från och med i år har vi fått sänkt budget och vi gick ju igenom ett ganska tufft stålbad kan man säga där vi sparade 40 miljoner och åtta av de sparades i skolans verksamhet, säger Roger Eklund.